Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Odkryj w sobie talent!". Nabór trwa od 08 do 18.03.2019 r.

Ogloszenie_o_naborze uzupełniającym.pdf
Regulamin_rekrutacji uzupełniającej.pdf
2_Zalacznik_Wykaz_form_wsparcia (2).pdf
3_Zalacznik_Formularz_zgloszeniowy_uczniowie_uczennice_SP36 (1).pdf
4_Zalacznik_Rekomendacja_uczen.pdf
5_Zalacznik_Ankieta_uczen.pdf
6_Zalacznik_Oswiadczenie_uczestnika.pdf
7_Zalacznik_Deklaracja_uczestnictwa.pdf
10_Zalacznik_Formularz_rezygnacji.pdf