GODZINY PRACY PEDAGOGA 

poniedziałek 9.30 – 15.30

wtorek  9.00 – 14.30 

środa 10.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 11.30

piątek 9.00 – 12.00


CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Częstochowie

 planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnik po zawodach nauczanych w technikum.pdf