UWAGA RODZICE! 

W roku szkolnym 2017/2018 pomoc materialna uczniom udzielana będzie w następujących formach: 

  • Stypendium szkolne dla uczniów kl.1- 7

(kryterium dochodowe 514 zł netto na osobę w rodzinie –brane są pod uwagę dochody z sierpnia 2017r. Świadczenie wychowawcze „ 500+”
nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium).

Wnioski proszę składać u pedagoga do dn. 12.09.2017r.

  •  Zasiłek szkolny dla uczniów kl.1- 7

(nagłe zdarzenie losowe np. śmierć najbliższego członka rodziny, nieszczęśliwy wypadek, choroba ucznia lub członków rodziny, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej )-wnioski można składać u pedagoga w ciągu całego roku szkolnego w ciągu 2 miesięcy od daty zdarzenia.

 

Zainteresowani rodzice proszeni są o wejście na stronę internetową szkoły www.sp36czestochowa.pl w celu zapoznania się

z dokumentami oraz samodzielny wydruk wniosków i załączników

oraz zgłaszanie się z nimi do pedagoga szkolnego.

 W przypadku braku możliwości samodzielnego wydruku wniosków oraz załączników, dokumenty będą do pobrania u pedagoga szkolnego

 04.09.2017 w godz. 10.00-12.00

05.09.2017 w godz.   9.00-12.30 i 16.00-17.30

06.09.2017 w godz.   9.00-14.30

07.09.2017 w godz.   9.00-11.30

08.09.2017 w godz.   8.00-14.30

11.09.2017 w godz.   9.00-16.30

12.09.2017 w godz.   8.00-14.30

 Stałe godziny pracy pedagoga podane zostaną po 16.09.2017r