UWAGA RODZICE!

            W roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość uzyskania pomocy materialnej dla uczniów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

-stypendium szkolne dla uczniów klas 1-8 (kryterium dochodowe 528 netto na osobę w rodzinie –brane są pod uwagę dochody rodziny ucznia z sierpnia 2019 r., do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+).

Wnioski wraz z dodatkową dokumentacją można pobrać u pedagoga szkolnego lub ze strony internetowej szkoły (W ZAKŁADCE PEDAGOG SZKOLNY). Ostateczny termin złożenia u pedagoga wypełnionego wniosku wraz z dokumentacją -11 września 2019r.

O przyznanie stypendium szkolnego można starać się tylko raz w roku we wrześniu.

-zasiłek szkolny dla uczniów klas 1-8 (nagłe zdarzenie losowe np. śmierć najbliższego członka rodziny, nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członków rodziny, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ). O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu całego roku w czasie 2 miesięcy od nieszczęśliwego zdarzenia.

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego można pobierać wnioski u pedagoga do godz.12.00, w dniach 3-11 września w godz.8.00 – 12.30.


GODZINY PRACY PEDAGOGA 

poniedziałek 9.30 – 15.30

wtorek  9.00 – 14.30 

środa 10.00 – 12.00

czwartek 8.00 – 11.30

piątek 9.00 – 12.00


CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Częstochowie

 planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnik po zawodach nauczanych w technikum.pdf