CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Częstochowie

 planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnik po zawodach nauczanych w technikum.pdf

UWAGA RODZICE!

             W roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość pomocy materialnej udzielanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w następujących formach:

 1.                 Stypendium szkolne (czyli zwrot kosztów za poniesione wydatki na cele edukacyjne) dla uczniów kl.1-8 z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 514zł netto na osobę (nie wlicza się świadczenia 500+).

      Wnioski na stypendium wraz z niezbędną dokumentacją można składać u pedagoga szkolnego do 11 września 2018r.

 2.                 Zasiłek szkolny dla uczniów kl.1-8 – świadczenie jednorazowe 

z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia np.: nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
            Wniosek o zasiłek można składać u pedagoga w ciągu całego roku szkolnego, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty zdarzenia.

             Bliższych informacji udziela pedagog szkolny.

Wnioski wraz ze wzorami dokumentów są również umieszczone na stronie internetowej szkoły.

             W sprawie stypendium można zgłaszać się do pedagoga szkolnego 

w następujących terminach:

 3 września 10.00-12.00

4 września 9.00-13.30

5 września 12.00-14.30

6 września 8.00-11.30 oraz 15.30-17.00

7 września 9.00-12.30

10 września 9.30-15.30

11 września 9.00-13.30


Druk_dochody_Zaświad.pdf
Druk_dochody_Zaświad_CIS.pdf
Oświadczenie_STRONY_dochód_ryczałt.pdf
Oświadczenie_STRONY_dodatkowy_dochód.pdf
Oświadczenie_STRONY_o_formie stypendium szkolnego.pdf
Oświadczenie_STRONY_składki_zdrowotne_podatek_zasady_ogólne.pdf
STYPENDIUM_szkolne_druk_2018_19.pdf
Wykaz kwalifikowanych zakupów_stypendia_szkolne_2018_2019.pdf
ZASIŁEK_Szkolny_druk_2018-19.pdf
STYPENDIUM_szkolne_druk_2018_19.pdf

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.