TYDZIEŃ Z EKOLOGIĄ

Do tradycji naszej szkoły na stałe wszedł „Tydzień z Ekologią”. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1993/ 94. Co roku w kwietniu odbywa się kolejna edycja „Tygodnia z Ekologią”, którego celem jest propagowanie postaw ekologicznych wśród uczniów naszej szkoły. Realizowane są liczne projekty proekologiczne

i prozdrowotne. Organizowane są liczne konkursy o tematyce ekologicznej. Uczniowie przygotowują i prezentują inscenizacje i przedstawienia związane z ochroną środowiska.

FESTYN SZKOLNY /DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

I Festyn Szkolny odbył się 10 czerwca 2001 r., podczas którego Szkoła Podstawowa nr 36 zaprezentowała się w środowisku lokalnym. Na boisku szkolnym odbywały się pokazy, kiermasze, loteria fantowa, występy uczniów. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc dzieciom z ubogich rodzin oraz na zakup oprogramowania do komputerów podarowanych przez Bank szwajcarski. Festyn na stałe wpisał się do tradycji szkoły i jest organizowany co roku, a pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na wzbogacenie bazy dydaktycznej i lokalowej.

WIOSENNY RAJD WAGAROWICZA

Od roku szkolnego 1992/ 1993 organizowany jest Wiosenny Rajd Wagarowicza, który do dzisiejszego dnia jest elementem naszej tradycji. W rajdzie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na mecie rajdu każdy uczestnik otrzymuje kiełbaskę z grilla, a po posiłku organizowane są liczne konkursy sportowe, zabawy integrujące całą społeczność szkolną.
Tekst


Zaawansowane
Cofnij


Powtórz
Opinie


Pomoc
AnulujZapiszRozmiar
Kolor
PogrubienieKursywaPodkreśleniePrzekreślenieIndeks górnyIndeks dolnyUsuń formatowanieWyrównanie do lewejWyśrodkujWyrównanie do prawejAkapit wyjustowany
Listy

Wcięcie

Wstaw/edytuj linkUsuń link