TYDZIEŃ Z EKOLOGIĄ

Do tradycji naszej szkoły na stałe wszedł „Tydzień z Ekologią”. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 1993/ 94. Co roku w kwietniu odbywa się kolejna edycja „Tygodnia z Ekologią”, którego celem jest propagowanie postaw ekologicznych wśród uczniów naszej szkoły. Realizowane są liczne projekty proekologiczne

i prozdrowotne. Organizowane są liczne konkursy o tematyce ekologicznej. Uczniowie przygotowują i prezentują inscenizacje i przedstawienia związane z ochroną środowiska.

FESTYN SZKOLNY /DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

I Festyn Szkolny odbył się 10 czerwca 2001 r., podczas którego Szkoła Podstawowa nr 36 zaprezentowała się w środowisku lokalnym. Na boisku szkolnym odbywały się pokazy, kiermasze, loteria fantowa, występy uczniów. Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na pomoc dzieciom z ubogich rodzin oraz na zakup oprogramowania do komputerów podarowanych przez Bank szwajcarski. Festyn na stałe wpisał się do tradycji szkoły i jest organizowany co roku, a pozyskane środki finansowe wykorzystywane są na wzbogacenie bazy dydaktycznej i lokalowej.

WIOSENNY RAJD WAGAROWICZA

Od roku szkolnego 1992/ 1993 organizowany jest Wiosenny Rajd Wagarowicza, który do dzisiejszego dnia jest elementem naszej tradycji. W rajdzie biorą udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Na mecie rajdu każdy uczestnik otrzymuje kiełbaskę z grilla, a po posiłku organizowane są liczne konkursy sportowe, zabawy integrujące całą społeczność szkolną.