koo dziennikarskie1jpg

KOŁO DZIENNIKARSKIE

            Koło dziennikarskie działa w Szkole Podstawowej nr36 im. Polskich Olimpijczyków od 2008 roku. Spotkania, które odbywają się raz w tygodniu, mają na celu przybliżenie uczniom tajników warsztatu dziennikarskiego. Uczniowi sami redagują szkolne gazetki ,,Cool School”. Na początku każdego roku szkolnego tworzy się nowa redakcja, w skład której wchodzą uczniowie starszych klas . Ich opiekunem jest pani Joanna Siorek i pani Anna Najman, zajmująca się stroną graficzną gazetki. Młodzi dziennikarze opisują ważne wydarzenia z życia szkoły i aktualności sportowe. Nie brakuje rebusów, łamigłówek, krzyżówek i zagadek. Dużą popularnością cieszą się stałe rubryki, tj.zwyczaje obyczaje, spacerkiem po Częstochowie i sławni częstochowianie, które pogłębiają wiedzę czytelników o kraju, regionie i rodzinnym mieście. Gazetka ,,Cool School” jest chętnie czytana nie tylko przez uczniów. Sięgają po nią także nauczyciele i rodzice. Jest ciekawa, bo uczniowie sami decydują, o czym będą pisać. Dodatkowo starają się umieszczać w gazetce dużo zdjęć z różnych wyjść, zawodów sportowych, imprez i uroczystości szkolnych. Współpracują z organizacjami szkolnymi. Redagowanie gazetki szkolnej pozwala uczniom SP 36 rozwijać swoje zainteresowania polonistyczne ( doskonalą sztukę pisania różnych form wypowiedzi), komputerowe (przygotowują gazetkę do druku) i plastyczne ( sami projektują okładkę). Sprawia im to ogromną radość i daje dużo satysfakcji. Do gazetki może pisać każdy, kto chce. Wystarczy zgłosić się do którejkolwiek opiekunki koła dziennikarskiego i przedstawić swój pomysł na artykuł.

            Od kilku już lat gazetkę ,,Cool School” można czytać na stronie internetowej szkoły, prowadzonej przez panią Annę Lewandowską.

Zapraszamy do czytania!