HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Historia Szkoły Podstawowej nr 36 w Częstochowie w latach 1964- 1973.W południowo- wschodniej części Częstochowy znajduj e się robotnicza dzielnica Raków. W tej to dzielnicy przy ulicy Pstrowskiego 5/7 mieściła się Szkoła Podstawowa nr 36.
Szkoła ta powstała przez oddzielenie klas podstawowych od Jedenastoletniej Szkoły Ogólnokształcącej w roku szkolnym 1964/65. Kierownikiem Szkoły został Bogusław Stanisz, dotychczasowy nauczyciel tej szkoły. Szkoła liczyła 9 oddziałów, 333 uczniów i 11 nauczycieli.
W roku szkolnym 1965/66 i 1966/67 pracą szkoły kierował Stanisław Kowalczyk.  Szczególnie uroczysty charakter miało rozpoczęcie nowego roku szkolnego 1965/66, w tym bowiem roku 9 stycznia 1966 roku po feriach świątecznych klasy podstawowe przeniosły się do własnych pomieszczeń na parterze budynku. Powiadomił o tym fakcie na uroczystej inauguracji roku szkolnego kierownik szkoły Pan Stanisław Kowalczyk. Nowa Szkoła otrzymała 4 słoneczne i duże sale lekcyjne, 2 pracownie, świetlicę i salę gimnastyczną.
Ponowna zmiana na stanowisku kierownika szkoły nastąpiła 1 września 1967 r. Pan Ryszard Mach pełnił tę funkcję w latach 1967/68 i 1968/69. Od tej pory szkoła przeszła wielkie przeobrażenia, z roku na rok powiększała się ilość oddziałów, dzieci i nauczycieli. W roku szkolnym 1968/69 Szkoła liczyła już 15 oddziałów, 512 uczniów, 16 nauczycieli. Otrzymała też zastępcę kierownika szkoły w osobie Pani Marii Jarża - dotychczasowej nauczycielki szkoły. W roku szkolnym 1969/70 kierownikiem szkoły zostaje Pan Mieczysław Gancarczyk, szkoła liczy
16 oddziałów, 529 uczniów. Pracuje w niej 17 nauczycieli, 1 sekretarka, 3 sprzątaczki. Bardzo dobrze w tych latach układała się współpraca z zakładem opiekuńczym – Hutą im. Bolesława Bieruta.

Następna zmiana stanowiska kierownika szkoły nastąpiła w dniu 1 stycznia 1972 r. Placówką szkolną kierowała mgr Alicja Etryk.
Rok 1972 jest bardzo ważnym rokiem dla życia szkoły. W maju 1972 r. powiadomiono kierownictwo szkoły o przekazaniu nowego budynku przy Placu Hutników. Zaplanowaniem i realizacją wyposażenia nowej szkoły zajęły się dyrektor szkoły Alicja Etryk i sekretarka szkoły Helena Kijak.
W nowym roku szkolnym uczniowie mieli się uczyć już w budynku szkolnym przy ul. Kasztanowej 7/9.
Od 01 września 1973 roku Szkoła Podstawowa nr 36 działa w budynku przy ulicy Kasztanowej 7/9