Wychowanie do życia w rodzinie   propozycje ciekawych prezentacji/filmów

Klasy ósme

Różne typy charakterów

https://www.youtube.com/watch?v=g-DZ5sCw_co

Poznaj swój temperament

https://www.youtube.com/watch?v=ahK1hY4oEnA

Wrażliwość człowieka

https://www.youtube.com/watch?v=nH1HVHROar8

Jak przestać przejmować się tak bardzo?

https://www.youtube.com/watch?v=IhDg-yNnI3M

Wygląd nie jest najważniejszy

https://www.youtube.com/watch?v=i6Af6_q6OlU

Anoreksja i otyłość

https://www.youtube.com/watch?v=cbqE6mtZa5M

https://www.youtube.com/watch?v=n_HzdnNpL5Q

Klasy szóste

Dokuczali jej w szkole, bo była biedna

https://www.youtube.com/watch?v=TEyiz8ITHuw

higiena

https://www.youtube.com/watch?v=uifReZIkuOY

Mój styl to zdrowie

https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU

Media świadomy wybór i bezpieczne użytkowanie

Stalking, hejting, cyberprzemoc – edukacja prawna

https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s

https://www.youtube.com/watch?v=d-ME7clmzIk

Klasa czwarta

Dobre wychowanie

https://www.youtube.com/watch?v=378zeaz328Y

internet – świat prawdziwy czy nieprawdziwy

https://www.youtube.com/watch?v=1ghpzTOiX9A

Koleżeństwo – pierwszy krok do przyjaźni

https://www.youtube.com/watch?v=NqRFXufq6kM