K A L E N D A R Z  S Z K O Ł Y 

  na  rok  szkolny  2017/18

Data

 

28.08 - 01.09.17r.

Rady Pedagogiczne – organizacja roku szkolnego 2017/2018

04.09.17r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

05.09.17r.

Zebrania z rodzicami

  04.09. godz.1530

Spotkanie Rad Klasowych (1przedstawiciel z klasy)

13.10.17r.

Święto Edukacji Narodowej - apel

18.10.17r.

Dzień Papieski - apel

23.10.17r. godz. 1600

Uroczystość „Ślubowania uczniów klas I”

      .09. 2017r.

Zdjęcia Rexell

10.11.17r.

Apel z okazji Święta Niepodległości

21.11.17r.

Samokształceniowa Rada Pedagogiczna

23.11.17r.

Wywiadówki śródokresowe

18.12.17r.

Dzień otwarty

22.12.17r.

Jasełka, Wigilie klasowe

23.12.17 – 31.12.17r.

Zimowa przerwa świąteczna

19.12.17r.

Termin powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych uczniów

15.02.17r.

Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych uczniów

05.01.17r.

Termin składania podań o egzamin klasyfikacyjny dla ucznia

22.01.18r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

24.01.18r.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

25.01.18r.

Zebrania z rodzicami

29.01.- 11.02.18r.

Ferie zimowe

23.03.18r.

Samokształceniowa RP

08.03.2018r.

Dzień Kobiet

29 -03.04.18r.

Wiosenna przerwa świąteczna

23-27.04.18r.

Tydzień z ekologią

26.04.2018r.

Wywiadówki śródokresowe

30.04.18r.

Święto Konstytucji 3-go Maja apel  

01.05.18r.

Święto 1-go Maja

maj 18r.

Badanie umiejętności uczniów klas III, IV, V, VI, VII

22.05.18r.

Termin powiadomienia rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych rocznych

05.06.18r.

Termin powiadamiania rodziców o przewidywanych ocenach rocznych

08.06.18r.

Festyn Olimpijski

12.06.18r.

Termin składania podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe uczniów

15.06.18r.

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

18.06.18r.

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej

22.06.18r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/18

23.06.- 31.08.18r.

Ferie letnie

 

Konsultacje dla rodziców - godzina 16.00

05.09.17. - zebrania z rodzicami;                           26.03.18 – konsultacje

02.10.17. - konsultacje                                         26.04.18 – wywiadówki

23.11.17. - wywiadówki                                       04.06.18 – konsultacje

18.12.17-   konsultacje                  

25.01.18- wywiadówki                                        

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:  02 i 03.11.17; 02 i 04.05.18; 01.06.18; 08.06.2018

Kalendarz pracy Szkoły może ulec zmianie. Będzie dostosowywany do zgłaszanych potrzeb"