Poniżej zamieszczone są linki do ciekawych stron, na których znajduja się materiały do pracy ucznia w domu:


1. Propozycje zajęć z różnych przedmiotów: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje3. Dyktanda on-line:  https://dyktanda.online/app/


4.  LearningApps.org jest aplikacją Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów:  https://learningapps.org/about.php


5.  strona do nauki słówek, mowy i rozumienia mowy: https://babadum.com/play/?lang=7&game=1


6.  Polska to lubię, do świetna platforma z materiałami on-line, ale także z mnóstwem metodycznie przygotowanych krat pracy: http://www.polskatolubie.pl/


7. Innowacyjna Szkoła to platforma z niezwykle przejrzystymi i merytorycznie poprawnymi ćwiczenia i zadaniami dla uczniów klasy 1-3 z przyrody, języka angielskiego i języka niemieckiego:  http://innowacja.sfera.lublin.pl/index.html#subjects


8.  Proponujemy też platformę baamboozle. To bezpłatna platforma, na której z powodzeniem stworzycie świetne testy i quizy:   https://www.baamboozle.com/


9.  Planeta energii, to kolejna strona z ciekawymi interaktywnymi zasobami dla uczniów. Tematyka związana z energią i ochroną klimatu: https://planetaenergii.pl/home?fbclid=IwAR3shpwilkXRxdTBiZRa0Y8uAjUCAz1cb5jdl95xO1d5CzIPsBFpxSywK-o11. Generator szlaczków: https://eduzabawy.com/generatory/